Lise

Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape
Breadcrumb Abstract Shape

Eğitimin Zirvesi

"Akademi Zamanı"

Mezunların %97'si Üniversitede

Akademi Adımında

Neler Var

Derinlemesine Akademik Mükemmeliyet: Bilgi ve Becerilerin Ustalığı

Lise yılları, öğrencilerin daha fazla derinlemesine bilgi ve beceri kazanmaya başladıkları bir dönemdir. Öğrenciler, seçtikleri derslerde uzmanlaşırken, kritik düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerini geliştirirler.

Liderlik ve Sorumluluk: Geleceğin Liderleri Yetişiyor

Lise öğrencilerimize liderlik ve sorumluluk becerilerini öğrenme fırsatı sunar. Okul içi ve dışı organizasyonlarda liderlik rolleri üstlenirken, takım çalışması, iletişim, karar verme ve liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek oluruz.

Karakter Gelişimi: Etik Değerlerin İnşası

Kardelen Koleji Lisesi olarak, öğrencilere etik değerleri öğretmeyi ve karakter gelişimlerini desteklemeyi önemsiyoruz. Saygı, dürüstlük, adalet, sorumluluk gibi değerlerle yetişen öğrenciler, toplumlarına olumlu etki yapma potansiyeline sahip liderler olarak yetişirler.

Aile İşbirliği: Ortak Başarılar

Lise yılları, ailelerle işbirliği içinde geçen bir dönemdir. Aileler, öğrencilerin eğitim yolculuğunda en büyük destekçilerdir. Kardelen Koleji Lisesi olarak, ailelerle yakın iletişim içinde çalışarak, öğrencilerimizin en iyi şekilde gelişmelerini sağlamak için birlikte çalışıyoruz.

Kardelen Koleji Lisesi'nde "Akademi Zamanı," öğrencilere bilgiye ve liderliğe doğru heyecan verici bir yolculuk sunar. Öğrenciler, geleceğin sorunlarını çözmek için donanımlı liderler olarak yetişirler.

Lise Haberleri

X